Hitoktatás, dokumentumok, gyermekmunka
Hitoktatás
Szent Kilit Katolikus Plébánia www.szentkilit.hu
Szent Kilit Katolikus Plébánia - 8600 Siófok-Kiliti, Asztalos u. 4. Tel.: 84/322-977, www.szentkilit.hu
OHB hittanterv - 1996 Beiratkozási lap - sablon Haladási napló - sablon Órarend - sablon Tanév időbeosztása Hitoktatási rendelet Tanmenet 1-8. oszt. Ötödikes tankönyv Hitoktatási Bizottság Részletes tanmenet - 1.o Beiratkozási lap - sablon Haladási napló - Névsor Haladási napló - Óracímek Tanév időbeosztása Órarend sablon Tanmenet 1-8. oszt. Részletes tanmenet - 5.o Szentmisenapló 2014/2015 Tankönyvek kódjai Katolikus hittan tanterv A gyónás Jegyesoktatáshoz Tankönyvjegyzék Elsőáldozáshoz versek Az Eukarisztiáról Lelkitükör Bérmálás-vizsga Imádságok Üdvözlégy Advent vasárnapjai Arkangyalok Bűnbocsánat Az elveszett bárány Ábrahámtól Józsefig Nagyböjt vasárnapjai Evangélisták A 12 tanítvány Doxológia A teremtés napjai Hiszekegy Mózestől Józsuéig Saultól Izrael pusztulásáig Babiloni fogság Miatyánk Irgalmas szamaritánus Magvető története Tízparancsolat A nagyhét Kezdőlap Hírek, aktualitások Közelmúlt eseményei Galéria Hitoktatás Egyházi szolgálat Plébániánk története Elérhetőségek, kapcsolat Fórum